Przydatne informacje 

Jakie kraje można zaliczyć do Europy Zachodniej?

Europa to ogromny kontynent, niebywale ukształtowanej architektury, pięknej fałny i flory, a także wielu kultur, tradycji, bogatej historii oraz różnorodności gospodarczej. Sama klasyfikacja krajów Europy Zachodniej jest podzielona na dwie podstawowe grupy. Jedną z nich jest klasyfikacja według Organizacji Narodów Zjednoczonych w skrócie nazywana ONZ, według niej Europę Zachodnią tworzą takie kraje jak Francja, Austria, Niemcy, Belgia, Luksemburg, Lichtenstein, Holandia, Szwajcaria oraz Monako. Kraje te zajmują powierzchnię przekraczającą 1,4 mln km2, natomiast liczba ludności osiągnęła ponad 240 mln mieszkańców (1995). Drugą równie istotną klasyfikacją jest CIA, czyli amerykańskiej Centralnej Agencji…

Czytaj więcej
Przydatne informacje 

Różnice między zachodem, a wschodem Europy

Niemalże każdy potrafi wskazać przynajmniej kilka podstawowych różnic między wschodem, a zachodem Europy, zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej, kulturowej, obyczajowej oraz religijnej. Do największych z nich niewątpliwie zaliczymy rozwój gospodarczy, Europa Zachodnia w tej dziedzinie wiedzie zdecydowany prym, to właśnie kraje zachodnie należą do tych najbardziej rozwijających się a co za tym podąża najbogatszych. Zachód to nowoczesność, wschód to tradycja. Zachód cechuje się wolnością oraz demokracją, gdzie to naród ma znaczący wpływ na zachodzące zmiany w kraju, wschód to wciąż dominujące wpływy pokomunistyczne, tutaj bardziej dostrzeżemy totalitaryzm niżeli demokrację, pozytywem…

Czytaj więcej