Przydatne informacje 

Jakie kraje można zaliczyć do Europy Zachodniej?

Europa to ogromny kontynent, niebywale ukształtowanej architektury, pięknej fałny i flory, a także wielu kultur, tradycji, bogatej historii oraz różnorodności gospodarczej.

Sama klasyfikacja krajów Europy Zachodniej jest podzielona na dwie podstawowe grupy. Jedną z nich jest klasyfikacja według Organizacji Narodów Zjednoczonych w skrócie nazywana ONZ, według niej Europę Zachodnią tworzą takie kraje jak Francja, Austria, Niemcy, Belgia, Luksemburg, Lichtenstein, Holandia, Szwajcaria oraz Monako. Kraje te zajmują powierzchnię przekraczającą 1,4 mln km2, natomiast liczba ludności osiągnęła ponad 240 mln mieszkańców (1995). Drugą równie istotną klasyfikacją jest CIA, czyli amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, według niej krajami Europy Zachodniej są Wielka Brytania, Belgia, Irlandia, Holandia, Francja, Luksemburg, Monako oraz Portugalia, Hiszpania, Andora i Gibraltar, dokładnie ujmując należące do krajów Europy Południowo-Zachodniej. Niewątpliwie są to kraje o dominującym wpływie na zachodzące zmiany w Europie oraz niebywałej sile gospodarczej.

Pozostałe

Leave a Comment