Przydatne informacje 

Różnice między zachodem, a wschodem Europy

Niemalże każdy potrafi wskazać przynajmniej kilka podstawowych różnic między wschodem, a zachodem Europy, zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej, kulturowej, obyczajowej oraz religijnej.

Do największych z nich niewątpliwie zaliczymy rozwój gospodarczy, Europa Zachodnia w tej dziedzinie wiedzie zdecydowany prym, to właśnie kraje zachodnie należą do tych najbardziej rozwijających się a co za tym podąża najbogatszych. Zachód to nowoczesność, wschód to tradycja. Zachód cechuje się wolnością oraz demokracją, gdzie to naród ma znaczący wpływ na zachodzące zmiany w kraju, wschód to wciąż dominujące wpływy pokomunistyczne, tutaj bardziej dostrzeżemy totalitaryzm niżeli demokrację, pozytywem jest jednak to, iż krajów takowych jest już coraz mniej (Europa Wschodnia coraz bardziej ustrojowo przypomina tą Zachodnią). Zachód to gospodarka wolnorynkowa, daleko idący Wschód to nadal gospodarka centralnego sterowania. Suma sumarum Europa Wschodu i Zachodu w dzisiejszej dobie powoli zaciera swe różnice, nie widnieje już tak ogromny podział, jaki mieliśmy możliwość obserwować zaraz po drugiej wojnie światowej.

Pozostałe

Leave a Comment